January
January 1 – Genesis 1-2; Psalm 1; Proverbs 1; Matthew 1-2                                                        
January 2 – Genesis 3-4; Psalm 2; Proverbs 2; Matthew 3-4
January 3 – Genesis 5-6; Psalm 3; Proverbs 3; Matthew 5
January 4 – Genesis 7-8; Psalm 4; Proverbs 4; Matthew 6
January 5 – Genesis 9-10; Psalm 5; Proverbs 5; Matthew 7-8
January 6 – Genesis 11-12; Psalm 6; Proverbs 6; Matthew 9
January 7 – Genesis 13-14; Psalm 7; Proverbs 7; Matthew 10
January 8 – Genesis 15-16; Psalm 8; Proverbs 8; Matthew 11
January 9 – Genesis 17-18; Psalm 9; Proverbs 9; Matthew 12
January 10 – Genesis 19-20; Psalm 10; Proverbs 10; Matthew 13
January 11 – Genesis 21-22; Psalm 11; Proverbs 11; Matthew 14
January 12 – Genesis 23-24; Psalm 12; Proverbs 12; Matthew 15
January 13 – Genesis 25-26; Psalm 13; Proverbs 13; Matthew 16-17
January 14 – Genesis 27; Psalm 14; Proverbs 14; Matthew 18
January 15 – Genesis 28-29; Psalm 15; Proverbs 15; Matthew 19-20
January 16 – Genesis 30; Psalm 16; Proverbs 16; Matthew 21
January 17 – Genesis 31; Psalm 17; Proverbs 17; Matthew 22
January 18 – Genesis 32-33; Psalm 18:1-15; Proverbs 18; Matthew 23
January 19 – Genesis 34-35; Psalm 18:16-36; Proverbs 19; Matthew 24
January 20 – Genesis 36-37; Psalm 18:37-50; Proverbs 20; Matthew 25
January 21 – Genesis 38-39; Psalm 19; Proverbs 21; Matthew 26
January 22 – Genesis 40-41; Psalm 20; Proverbs 22; Matthew 27
January 23 – Genesis 42; Psalm 21; Proverbs 23; Matthew 28
January 24 – Genesis 43-44; Psalm 22:1-21; Proverbs 24; Mark 1
January 25 – Genesis 45-46; Psalm 22:22-31; Proverbs 25; Mark 2
January 26 – Genesis 47-48; Psalm 23; Proverbs 26; Mark 3
January 27 – Genesis 49-50; Psalm 24; Proverbs 27; Mark 4
January 28 – Exodus 1-2; Psalm 25; Proverbs 28; Mark 5
January 29 – Exodus 3-4; Psalm 26; Proverbs 29; Mark 6
January 30 – Exodus 5-6; Psalm 27; Proverbs 30; Mark 7
January 31 – Exodus 7-8; Psalm 28; Proverbs 31; Mark 8
 
February
February 1 – Exodus 9-10; Psalm 29; Proverbs 1; Mark 9
February 2 – Exodus 11-12; Psalm 30; Proverbs 2; Mark 10
February 3 – Exodus 13-14; Psalm 31; Proverbs 3; Mark 11
February 4 – Exodus 15-16; Psalm 32; Proverbs 4; Mark 12
February 5 – Exodus 17-18; Psalm 33; Proverbs 5; Mark 13
February 6 – Exodus 19-20; Psalm 34; Proverbs 6; Mark 14
February 7 – Exodus 21-22; Psalm 35:1-16; Proverbs 7; Mark 15
February 8 – Exodus 23-24; Psalm 35:17-28; Proverbs 8; Mark 16
February 9 – Exodus 25-26; Psalm 36; Proverbs 9; Luke 1
February 10 – Exodus 27-28; Psalm 37:1-22; Proverbs 10; Luke 2
February 11 – Exodus 29; Psalm 37:23-40; Proverbs 11; Luke 3
February 12 – Exodus 30-31; Psalm 38; Proverbs 12; Luke 4
February 13 – Exodus 32-33; Psalm 39; Proverbs 13; Luke 5
February 14 – Exodus 34-35; Psalm 40; Proverbs 14; Luke 6
February 15 – Exodus 36-38; Psalm 41; Proverbs 15; Luke 7
February 16 – Exodus 39-40; Psalm 42; Proverbs 16; Luke 8
February 17 – Leviticus 1-3; Psalm 43; Proverbs 17; Luke 9
February 18 – Leviticus 4-5; Psalm 44:1-8; Proverbs 18; Luke 10
February 19 – Leviticus 6-7;  Psalm 44:9-26; Proverbs 19; Luke 11
February 20 – Leviticus 8-9; Psalm 45; Proverbs 20; Luke 12
February 21 – Leviticus 10-11; Psalm 46; Proverbs 21; Luke 13
February 22 – Leviticus 12-13; Psalm 47; Proverbs 22; Luke 14
February 23 – Leviticus 14; Psalm 48; Proverbs 23; Luke 15
February 24 – Leviticus 15-16; Psalm 49; Proverbs 24; Luke 16
February 25 – Leviticus 17-18; Psalm 50:1-11; Proverbs 25; Luke 17
February 26 – Leviticus 19-20; Psalm 50:12-23; Proverbs 26; Luke 18
February 27 – Leviticus 21-22; Psalm 51; Proverbs 27; Luke 19
February 28 – Leviticus 23-24; Psalm 52; Proverbs 28-31; Luke 20
 
March
March 1 – Leviticus 25; Psalm 53-54; Proverbs 1; Luke 21-22
March 2 – Leviticus 26; Psalm 55; Proverbs 2; Luke 23
March 3 – Leviticus 27; Psalm 56; Proverbs 3; Luke 24
March 4 – Numbers 1-2; Psalm 57; Proverbs 4; John 1
March 5 – Numbers 3; Psalm 58; Proverbs 5; John 2
March 6 – Numbers 4; Psalm 59; Proverbs 6; John 3
March 7 – Numbers 5-6; Psalm 60; Proverbs 7; John 4
March 8 – Numbers 7; Psalm 61; Proverbs 8; John 5
March 9 – Numbers 8-9; Psalm 62; Proverbs 9; John 6
March 10 – Numbers 10-11; Psalm 63; Proverbs 10; John 7
March 11- Numbers 12-13; Psalm 64; Proverbs 11; John 8
March 12 – Numbers 14; Psalm 65; Proverbs 12; John 9
March 13 – Numbers 15-16; Psalm 66; Proverbs 13; John 10
March 14 – Numbers 17-18; Psalm 67; Proverbs 14; John 11
March 15 – Numbers 19-20; Psalm 68:1-18; Proverbs 15; John 12
March 16 – Numbers 21-22; Psalm 68:19-35; Proverbs 16; John 13
March 17 – Numbers 23-24; Psalm 69:1-15; Proverbs 17; John 14-15
March 18 – Numbers 25-26; Psalm 69:16-36; Proverbs 18; John 16-17
March 19 – Numbers 27-28; Psalm 70; Proverbs 19; John 18
March 20 – Numbers 29-30; Psalm 71:1-16; Proverbs 20; John 19
March 21 – Numbers 31-32; Psalm 71:17-24; Proverbs 21; John 20-21
March 22 – Numbers 33-34; Psalm 72; Proverbs 22; Acts 1
March 23 – Numbers 35-36; Psalm 73:1-14; Proverbs 23; Acts 2
March 24 – Deuteronomy 1; Psalm 73:15-28; Proverbs 24; Acts 3
March 25 – Deuteronomy 2-3; Psalm 74:1-11; Proverbs 25; Acts 4
March 26 – Deuteronomy 4; Psalm 74:12-23; Proverbs 26; Acts 5
March 27 – Deuteronomy 5-6; Psalm 75; Proverbs 27; Acts 6
March 28 – Deuteronomy 7-8; Psalm 76; Proverbs 28; Acts 7
March 29 – Deuteronomy 9-10; Psalm 77; Proverbs 29; Acts 8
March 30 – Deuteronomy 11-12; Psalm 78:1-20; Proverbs 30; Acts 9
March 31 – Deuteronomy 13-14; Psalm 78:21-33; Proverbs 31; Acts 10
 
April
April 1 – Deuteronomy 15-16; Psalm 78:34-55; Proverbs 1; Acts 11-12
April 2 – Deuteronomy 17-19; Psalm 78:56-72; Proverbs 2; Acts 13
April 3 – Deuteronomy 20-21; Psalm 79; Proverbs 3; Acts 14
April 4 – Deuteronomy 22-23; Psalm 80; Proverbs 4; Acts 15
April 5 – Deuteronomy 24-25; Psalm 81; Proverbs 5; Acts 16
April 6 – Deuteronomy 26-27; Psalm 82; Proverbs 6; Acts 17
April 7 – Deuteronomy 28; Psalm 83; Proverbs 7; Acts 18
April 8 – Deuteronomy 29-30; Psalm 84; Proverbs 8; Acts 19
April 9 – Deuteronomy 31-32; Psalm 85; Proverbs 9; Acts 20
April 10 – Deuteronomy 33-34; Psalm 86; Proverbs 10, Acts 21
April 11 – Joshua 1-3; Psalm 87; Proverbs 11; Acts 22
April 12 – Joshua 4-5; Psalm 88; Proverbs 12; Acts 23
April 13 – Joshua 6-7; Psalm 89:1-18; Proverbs 13; Acts 24
April 14 – Joshua 8-9; Psalm 89:19-37; Proverbs 14; Acts 25, 26
April 15 – Joshua 10-11; Psalm 89:38-52; Proverbs 15; Acts 27
April 16 – Joshua 12-14; Psalm 90; Proverbs 16; Acts 28
April 17 – Joshua 15-16; Psalm 91; Proverbs 17; Romans 1
April 18 – Joshua 17-18; Psalm 92; Proverbs 18; Romans 2-3
April 19 – Joshua 19-20; Psalm 93; Proverbs 19; Romans 4-5
April 20 – Joshua 21-22; Psalm 94:1-11; Proverbs 20; Romans 6-7
April 21 – Joshua 23-24; Psalm 94:12-23; Proverbs 21; Romans 8
April 22 – Judges 1-2; Psalm 95; Proverbs 22; Romans 9-10
April 23 – Judges 3-4; Psalm 96; Proverbs 23; Romans 11-12
April 24 – Judges 5-6; Psalm 97; Proverbs 24; Romans 13-14
April 25 – Judges 7-8; Psalm 98; Proverbs 25; Romans 15
April 26 – Judges 9; Psalm 99; Proverbs 26; Romans 16
April 27 – Judges 10-11; Psalm 100; Proverbs 27; I Corinthians 1-2
April 28 – Judges 12-14; Psalm 101; Proverbs 28; I Corinthians 3-4
April 29 – Judges 15-16; Psalm 102:1-17; Proverbs 29; I Corinthians 5-6
April 30 – Judges 17; Psalm 102:18-28; Proverbs 30-31; I Corinthians 7-8
 
May
May 1 – Judges 18-19; Psalm 103; Proverbs 1; I Corinthians 9-10
May 2 – Judges 20-21; Psalm 104:1-17; Proverbs 2; I Corinthians 11-12
May 3 – Ruth 1-2; Psalm 104:18-35; Proverbs 3; I Corinthians 13-14
May 4 – Ruth 3-4; Psalm 105:1-15; Proverbs 4; I Corinthians 15
May 5 – I Samuel 1-2; Psalm 105:16-45; Proverbs 5; I Corinthians 16
May 6 – I Samuel 3-5; Psalm 106:1-15; Proverbs 6; II Corinthians 1-2
May 7 – I Samuel 6-7; Psalm 106:16-33; Proverbs 7; II Corinthians 3-5
May 8 –  I Samuel 8-9; Psalm 106:34-48; Proverbs 8; II Corinthians 6-7
May 9 – I Samuel 10-11; Psalm 107:1-22; Proverbs 9; II Corinthians 8-9
May 10 – I Samuel 12-13; Psalm 107:23-43; Proverbs 10; II Corinthians 10-11
May 11 – I Samuel 14; Psalm 108; Proverbs 11; II Corinthians 12-13
May 12 – I Samuel 15-16; Psalm 109:1-13; Proverbs 12; Galatians 1-2
May 13 – I Samuel 17; Psalm 109:14-31; Proverbs 13; Galatians 3-4
May 14 – I Samuel 18-19; Psalm 110; Proverbs 14; Galatians 5-6
May 15 – I Samuel 20-21; Psalm 111; Proverbs 15; Ephesians 1-2
May 16 – I Samuel 22-23; Psalm 112; Proverbs 16; Ephesians 3-4
May 17 – I Samuel 24-25; Psalm 113; Proverbs 17; Ephesians 5-6
May 18 – I Samuel 26-27; Psalm 114; Proverbs 18; Philippians 1-2
May 19 – I Samuel 28-29; Psalm 115; Proverbs 19; Philippians 3-4
May 20 – I Samuel 30-31; Psalm 116; Proverbs 20; Colossians 1-2
May 21 – II Samuel 1-2; Psalm 117; Proverbs 21; Colossians 3-4
May 22 – II Samuel 3-4; Psalm 118:1-14;  Proverbs 22; I Thessalonians 1-3
May 23 – II Samuel 5-6; Psalm 118:15-29; Proverbs 23; I Thessalonians 4-5
May 24 – II Samuel 7-9; Psalm 119:1-16; Proverbs 24; II Thessalonians 1-3
May 25 – II Samuel 10-11; Psalm 119:17-32; Proverbs 25; I Timothy 1-3
May 26 – II Samuel 12-13; Psalm 119:33-48; Proverbs 26; I Timothy 4-6
May 27 – II Samuel 14-15; Psalm 119:49-64; Proverbs 27; II Timothy 1-2
May 28 – II Samuel 16-17; Psalm 119:65-80; Proverbs 28; II Timothy 3-4
May 29 – II Samuel 18; Psalm 119:81-96; Proverbs 29; Titus 1-3
May 30 – II Samuel 19-20; Psalm 119:97-112; Proverbs 30; Philemon
May 31 – II Samuel 21-22; Psalm 119:113-128; Proverbs 31; Hebrews 1-2
 
June
June 1 – II Samuel 23-24; Psalm 119:129-144; Proverbs 1; Hebrews 3-5
June 2 – I Kings 1; Psalm 119:145-160; Proverbs 2; Hebrews 6-7
June 3 – I Kings 2; Psalm 119:161-176; Proverbs 3; Hebrews 8-9
June 4 – I Kings 3-4; Psalm 120; Proverbs 4; Hebrews 10
June 5 – I Kings 5-6; Psalm 121; Proverbs 5, Hebrews 11
June 6 – I Kings 7; Psalm 122; Proverbs 6; Hebrews 12-13
June 7 – I Kings 8; Psalm 123, 124; Proverbs 7; James 1-2
June 8 – I Kings 9-10; Psalm 125, 126; Proverbs 8; James 3-5
June 9 – I Kings 11; Psalm 127; Proverbs 9; I Peter 1-2
June 10 – I Kings 12-13; Psalm 128; Proverbs 10; I Peter 3-5
June 11 – I Kings 14-15; Psalm 129; Proverbs 11; II Peter 1-3
June 12 – I Kings 16-17; Psalm 130, 131; Proverbs 12; I John 1-2
June 13 – I Kings 18-19; Psalm 132; Proverbs 13; I John 3-5
June 14 – I Kings 20; Psalm 133, 134; Proverbs 14; II & III John
June 15 – I Kings 21-22; Psalm 135; Proverbs 15; Jude
June 16 – II Kings 1-2; Psalm 136; Proverbs 16; Revelation 1
June 17 – II Kings 3-4; Psalm 137; Proverbs 17; Revelation 2
June 18 – II Kings 5-6; Psalm 138; Proverbs 18; Revelation 3
June 19 – II Kings 7-8; Psalm 139; Proverbs 19; Revelation 4-5
June 20 – II Kings 9-10; Psalm 140; Proverbs 20; Revelation 6-7
June 21 – II Kings 11-12; Psalm 141; Proverbs 21; Revelation 8-9
June 22 – II Kings 13-14; Psalm 142; Proverbs 22; Revelation 10-11
June 23 – II Kings 15-16; Psalm 143; Proverbs 23; Revelation 12-13
June 24 – II Kings 17; Psalm 144; Proverbs 24; Revelation 14-15
June 25 – II Kings 18-19; Psalm 145; Proverbs 25; Revelation 16-17
June 26 – II Kings 20-21; Psalm 146; Proverbs 26; Revelation 18
June 27 – II Kings 22-23; Psalm 147; Proverbs 27; Revelation 19
June 28 – II Kings 24-25; Psalm 148; Proverbs 28; Revelation 20
June 29 – I Chronicles 1-2; Psalm 149; Proverbs 29; Revelation 21
June 30 – I Chronicles 3-5; Psalm 150; Proverbs 30-31; Revelation 22
 
July
July 1 – I Chronicles 6; Psalm 1; Proverbs 1; Matthew 1-2
July 2 – I Chronicles 7-8; Psalm 2; Proverbs 2; Matthew 3-4
July 3 – I Chronicles 9-10; Psalm 3; Proverbs 3; Matthew 5
July 4 – I Chronicles 11-12; Psalm 4; Proverbs 4; Matthew 6
July 5 – I Chronicles 13-15; Psalm 5; Proverbs 5; Matthew 7-8
July 6 – I Chronicles 16-17; Psalm 6; Proverbs 6; Matthew 9
July 7 – I Chronicles 18-20; Psalm 7; Proverbs 7; Matthew 10
July 8 – I Chronicles 21-22; Psalm 8; Proverbs 8; Matthew 11
July 9 – I Chronicles 23-25; Psalm 9; Proverbs 9; Matthew 12
July 10 – I Chronicles 26-27; Psalm 10; Proverbs 10; Matthew 13
July 11 – I Chronicles 28-29; Psalm 11; Proverbs 11; Matthew 14
July 12 – II Chronicles 1-2; Psalm 12; Proverbs 12; Matthew 15
July 13 – II Chronicles 3-4; Psalm 13; Proverbs 13; Matthew 16-17
July 14 – II Chronicles 5-6; Psalm 14; Proverbs 14; Matthew 18
July 15 – II Chronicles 7-8; Psalm 15, Proverbs 15; Matthew 19-20
July 16 – II Chronicles 9-10; Psalm 16; Proverbs 16; Matthew 21
July 17 – II Chronicles 11-13; Psalm 17; Proverbs 17; Matthew 22
July 18 – II Chronicles 14-17; Psalm 18:1-15; Proverbs 18; Matthew 23
July 19 – II Chronicles 18-19; Psalm 18:16-36; Proverbs 19; Matthew 24
July 20 – II Chronicles 20-21; Psalm 18:37-50; Proverbs 20; Matthew 25
July 21 – II Chronicles 22-23; Psalm 19; Proverbs 21; Matthew 26
July 22 – II Chronicles 24-25; Psalm 20; Proverbs 22; Matthew 27
July 23 – II Chronicles 26-28; Psalm 21; Proverbs 23; Matthew 28
July 24 – II Chronicles 29-30; Psalm 22:1-21; Proverbs 24; Mark 1
July 25 – II Chronicles 31-32; Psalm 22:22-31; Proverbs 25; Mark 2
July 26 – II Chronicles 33-34; Psalm 23; Proverbs 26; Mark 3
July 27 – II Chronicles 35-36; Psalm 24; Proverbs 27; Mark 4
July 28 – Ezra 1-2; Psalm 25; Proverbs 28; Mark 5
July 29 – Ezra 3-4; Psalm 26; Proverbs 29; Mark 6
July 30 – Ezra 5-6; Psalm 27; Proverbs 30; Mark 7
July 31 – Ezra 7-8; Psalm 28; Proverbs 31; Mark 8
 
August
August 1 – Ezra 9-10; Psalm 29; Proverbs 1; Mark 9
August 2 – Nehemiah 1-2; Psalm 30; Proverbs 2; Mark 10
August 3 – Nehemiah 3-4; Psalm 31; Proverbs 3; Mark 11
August 4 –  Nehemiah 5-6; Psalm 32; Proverbs 4; Mark 12
August 5 – Nehemiah 7-8; Psalm 33; Proverbs 5; Mark 13
August 6 – Nehemiah 9-10; Psalm 34; Proverbs 6; Mark 14
August 7 – Nehemiah 11-13; Psalm 35:1-16; Proverbs 7; Mark 15
August 8 – Esther 1-3; Psalm 35:17-28; Proverbs 8; Mark 16
August 9 – Esther 4-7; Psalm 36; Proverbs 9; Luke 1
August 10 – Esther 8-10; Psalm 37:1-22; Proverbs 10; Luke 2
August 11 – Job 1-3; Psalm 37:23-40; Proverbs 11; Luke 3
August 12 – Job 4-5; Psalm 38; Proverbs 12; Luke 4
August 13 – Job 6-8; Psalm 39; Proverbs 13; Luke 5
August 14 – Job 9-11; Psalm 40; Proverbs 14; Luke 6
August 15 – Job 12-14; Psalm 41; Proverbs 15; Luke 7
August 16 – Job 15-17; Psalm 42; Proverbs 16; Luke 8
August 17- Job 18-20; Psalm 43; Proverbs 17; Luke 9
August 18 – Job 21-23; Psalm 44:1-8; Proverbs 18; Luke 10
August 19 – Job 24-27; Psalm 44:9-26; Proverbs 19; Luke 11
August 20 – Job 28-30; Psalm 45; Proverbs 20; Luke 12
August 21 – Job 31-32; Psalm 46; Proverbs 21; Luke 13
August 22 – Job 33-34; Psalm 47; Proverbs 22; Luke 14
August 23 – Job 35-37; Psalm 48; Proverbs 23; Luke 15
August 24 – Job 38-39; Psalm 49; Proverbs 24; Luke 16
August 25 – Job 40-42; Psalm 50; Proverbs 25; Luke 17
August 26 – Ecclesiastes 1-2; Psalm 51; Proverbs 26; Luke 18
August 27 – Ecclesiastes 3-5; Psalm 52; Proverbs 27; Luke 19
August 28 – Ecclesiastes 6-7; Psalm 53; Proverbs 28; Luke 20
August 29 – Ecclesiastes 8-9; Psalm 54; Proverbs 29; Luke 21
August 30 – Ecclesiastes 10-12; Psalm 55; Proverbs 30; Luke 22
August 31 – Song of Solomon 1-4; Psalm 56; Proverbs 31; Luke 23
 
September
September 1 – Song of Solomon 5-8; Psalm 57; Proverbs 1; Luke 24
September 2 – Isaiah 1-2; Psalm 58; Proverbs 2; John 1
September 3 – Isaiah 3-5; Psalm 59; Proverbs 3; John 2
September 4 – Isaiah 6-8; Psalm 60; Proverbs 4; John 3
September 5 – Isaiah 9-10; Psalm 61; Proverbs 5; John 4
September 6 – Isaiah 11-13; Psalm 62; Proverbs 6; John 5
September 7 – Isaiah 14-15; Psalm 63; Proverbs 7; John 6
September 8 – Isaiah 16-18; Psalm 64; Proverbs 8; John 7
September 9 – Isaiah 19-21; Psalm 65; Proverbs 9; John 8
September 10 – Isaiah 22-23; Psalm 66; Proverbs 10; John 9
September 11 – Isaiah 24-26; Psalm 67; Proverbs 11; John 10
September 12 – Isaiah 27-28; Psalm 68:1-18; Proverbs 12; John 11
September 13 – Isaiah 29-30; Psalm 68:19-35; Proverbs 13; John 12
September 14 – Isaiah 31-33; Psalm 69:1-15; Proverbs 14; John 13
September 15 – Isaiah 34-36; Psalm 69:16-36; Proverbs 15; John 14-15
September 16 – Isaiah 37-38; Psalm 70; Proverbs 16; John 16-17
September 17 – Isaiah 39-40; Psalm 71:1-16; Proverbs 17; John 18
September 18 – Isaiah 41-42; Psalm 71:17-24; Proverbs 18; John 19
September 19 – Isaiah 43-44; Psalm 72; Proverbs 19; John 20-21
September 20 – Isaiah 45-46; Psalm 73:1-14; Proverbs 20; Acts 1
September 21 – Isaiah 47-48; Psalm 73:15-28; Proverbs 21; Acts 2
September 22 – Isaiah 49-50; Psalm 74:1-11; Proverbs 22; Acts 3
September 23 – Isaiah 51-52; Psalm 74: 12-23; Proverbs 23; Acts 4
September 24 – Isaiah 53-55; Psalm 75; Proverbs 24; Acts 5
September 25 – Isaiah 56-57; Psalm 76; Proverbs 25; Acts 6
September 26 – Isaiah 58-59; Psalm 77; Proverbs 26; Acts 7
September 27 – Isaiah 60-61; Psalm 78:1-20; Proverbs 27; Acts 8
September 28 – Isaiah 62-64; Psalm 78:21-33; Proverbs 28; Acts 9
September 29 – Isaiah 65; Psalm 78:34-55; Proverbs 29; Acts 10
September 30 – Isaiah 66; Psalm 78:56-72; Proverbs 30-31; Acts 11
 
October
October 1 – Jeremiah 1-2; Psalm 79; Proverbs 1; Acts 12
October 2 – Jeremiah 3; Psalm 80; Proverbs 2; Acts 13-14
October 3 – Jeremiah 4-5; Psalm 81; Proverbs 3; Acts 15
October 4 – Jeremiah 6-7; Psalm 82; Proverbs 4; Acts 16
October 5 – Jeremiah 8-9; Psalm 83; Proverbs 5; Acts 17
October 6 – Jeremiah 10-11; Psalm 84; Proverbs 6; Acts 18
October 7 – Jeremiah 12-13; Psalm 85; Proverbs 7; Acts 19
October 8 – Jeremiah 14-15; Psalm 86; Proverbs 8; Acts 20
October 9 – Jeremiah 16-17; Psalm 87; Proverbs 9; Acts 21
October 10 – Jeremiah 18-20; Psalm 88; Proverbs 10; Acts 22
October 11 – Jeremiah 21-22; Psalm 89:1-18; Proverbs 11; Acts 23
October 12 – Jeremiah 23-24; Psalm 89:19-37; Proverbs 12; Acts 24
October 13 – Jeremiah 25; Psalm 89:38-52; Proverbs 13; Acts 25
October 14 – Jeremiah 26-27; Psalm 90; Proverbs 14; Acts 26
October 15 – Jeremiah 28-29; Psalm 91; Proverbs 15; Acts 27
October 16 – Jeremiah 30-31; Psalm 92; Proverbs 16; Acts 28
October 17 – Jeremiah 32; Psalm 93; Proverbs 17; Romans 1
October 18 – Jeremiah 33-34; Psalm 94; Proverbs 18; Romans 2-3
October 19 – Jeremiah 35-36; Psalm 95; Proverbs 19; Romans 4-5
October 20 – Jeremiah 37-38; Psalm 96; Proverbs 20; Romans 6-7
October 21 – Jeremiah 39-40; Psalm 97; Proverbs 21; Romans 8
October 22 – Jeremiah 41-42; Psalm 98; Proverbs 22; Romans 9-10
October 23 – Jeremiah 43-44; Psalm 99; Proverbs 23; Romans 11-12
October 24 – Jeremiah 45-47; Psalm 100; Proverbs 24; Romans 13-14
October 25 – Jeremiah 48; Psalm 101; Proverbs 25; Romans 15
October 26 – Jeremiah 49; Psalm 102:1-10; Proverbs 26; Romans 16
October 27 – Jeremiah 50; Psalm 102:11-17; Proverbs 27; 1 Corinthians 1-2
October 28 – Jeremiah 51; Psalm 102:18-28; Proverbs 28; 1 Corinthians 3-4
October 29 – Jeremiah 52; Psalm 103; Proverbs 29; 1 Corinthians 5-6
October 30 – Lamentations 1-2; Psalm 104:1-17; Proverbs 30; 1 Corinthians 7-8
October 31 – Lamentations 3; Psalm 104:18-35; Proverbs 31; 1 Corinthians 9-10
 
November
November 1 – Lamentations 4-5; Psalm 105:1-15; Proverbs 1; 1 Corinthians 11-12
November 2 – Ezekiel 1-2; Psalm 105:16-45; Proverbs 2; 1 Corinthians 13,14
November 3 – Ezekiel 3-5; Psalm 106:1-16; Proverbs 3; 1 Corinthians 15
November 4 – Ezekiel 6-7; Psalm 106:17-33; Proverbs 4; 1 Corinthians 16
November 5 – Ezekiel 8-10; Psalm 106:34-48; Proverbs 5;  II Corinthians 1-2
November 6 – Ezekiel 11-12; Psalm 107:1-22; Proverbs 6; II Corinthians 3-5
November 7 – Ezekiel 13-15; Psalm 107:23-43; Proverbs 7; II Corinthians 6-7
November 8 – Ezekiel 16; Psalm 108; Proverbs 8; II Corinthians 8-9
November 9 – Ezekiel 17; Psalm 109:1-13; Proverbs 9; II Corinthians 10-11
November 10 – Ezekiel 18-19; Psalm 109:14-31; Proverbs 10; II Corinthians 12-13
November 11 – Ezekiel 20; Psalm 110; Proverbs 11; Galatians 1-2
November 12 – Ezekiel 21; Psalm 111; Proverbs 12; Galatians 3-4
November 13 – Ezekiel 22; Psalm 112; Proverbs 13; Galatians 5-6
November 14 – Ezekiel 23; Psalm 113; Proverbs 14; Ephesians 1-2
November 15 – Ezekiel 24-25; Psalm 114; Proverbs 15; Ephesians 3-4
November 16 – Ezekiel 26; Psalm 115; Proverbs 16; Ephesians 5-6
November 17 – Ezekiel 27; Psalm 116; Proverbs 17; Philippians 1-2
November 18 – Ezekiel 28; Psalm 117; Proverbs 18; Philippians 3-4
November 19 – Ezekiel 29-30; Psalm 118:1-14; Proverbs 19; Colossians 1-2
November 20 – Ezekiel 31-32; Psalm 118:15-29; Proverbs 20; Colossians 3-4
November 21 – Ezekiel 33; Psalm 119:1-16; Proverbs 21; I Thessalonians 1-3
November 22 – Ezekiel 34-35; Psalm 119:17-32; Proverbs 22; I Thessalonians 4-5
November 23 – Ezekiel 36; Psalm 119:33-48; Proverbs 23; II Thessalonians 1-3
November 24 – Ezekiel 37; Psalm 119:49-64; Proverbs 24; I Timothy 1-2
November 25 – Ezekiel 38-39; Psalm 119:65-80; Proverbs 25; I Timothy 3-4
November 26 – Ezekiel 40; Psalm 119:81-96; Proverbs 26; I Timothy 5-6
November 27 – Ezekiel 41-42; Psalm 119:97-112; Proverbs 27; II Timothy 1-2
November 28 – Ezekiel 43-44; Psalm 119:113-128; Proverbs 28; II Timothy 3-4
November 29 – Ezekiel 45-46; Psalm 119:129-144; Proverbs 29; Titus
November 30 – Ezekiel 47-48; Psalm 119:145-160; Proverbs 30-31, Philemon
 
December
December 1 – Daniel 1; Psalm 119:161-176; Proverbs 1; Hebrew 1-2
December 2 – Daniel 2; Psalm 120; Proverbs 2; Hebrews 3-5
December 3 – Daniel 3; Psalm 121; Proverbs 3; Hebrews 6-7
December 4 – Daniel 4; Psalm 122; Proverbs 4; Hebrews 8-9
December 5 – Daniel 5; Psalm 123; Proverbs 5; Hebrews 10
December 6 – Daniel 6-7; Psalm 124; Proverbs 6; Hebrews 11
December 7 – Daniel 8; Psalm 125; Proverbs 7; Hebrews 12-13
December 8 – Daniel 9-10; Psalm 126; Proverbs 8; James 1-2
December 9 – Daniel 11-12; Psalm 127; Proverbs 9; James 3-5
December 10 – Hosea 1-4; Psalm 128; Proverbs 10; 1 Peter 1-2
December 11 – Hosea 5-7; Psalm 129; Proverbs 11; 1 Peter 3-5
December 12 – Hosea 8-10; Psalm 130; Proverbs 12; II Peter
December 13 – Hosea 11-14; Psalm 131; Proverbs 13; 1 John 1-2
December 14 – Joel 1-3; Psalm 132; Proverbs 14; 1 John 3-5
December 15 – Amos 1-3; Psalm 133, 134; Proverbs 15; II, III John
December 16 – Amos 4-6; Psalm 135; Proverbs 16; Jude
December 17 – Amos 7-9; Psalm 136; Proverbs 17; Revelation 1
December 18 – Obadiah; Psalm 137; Proverbs 18; Revelation 2
December 19 – Jonah; Psalm 138; Proverbs 19; Revelation 3
December 20 – Micah 1-4; Psalm 139; Proverbs 20; Revelation 4-5
December 21 – Micah 5-7; Psalm 140; Proverbs 21; Revelation 6-7
December 22 – Nahum; Psalm 141; Proverbs 22; Revelation 8-9
December 23 – Habakkuk; Psalm 142; Proverbs 23; Revelation 10-11
December 24 – Zephaniah; Psalm 143; Proverbs 24; Revelation 12-13
December 25 – Haggai; Psalm 144; Proverbs 25; Revelation 14-15
December 26 – Zechariah 1-3; Psalm 145; Proverbs 26; Revelation 16-17
December 27 – Zechariah 4-7; Psalm 146; Proverbs 27; Revelation 18
December 28 – Zechariah 8-9; Psalm 147; Proverbs 28; Revelation 19
December 29 – Zechariah 10-12; Psalm 148; Proverbs 29; Revelation 20
December 30 – Zechariah 13-14; Psalm 149; Proverbs 30; Revelation 21
December 31 – Malachi; Psalm 150; Proverbs 31; Revelation 22